ιπποσιδηρόδρομος

ιπποσιδηρόδρομος
ο
μεγάλο όχημα που συρόταν από ίππους πάνω σε τροχιές, ιππήλατος τροχιόδρομος.
[ΕΤΥΜΟΛ. Απόδοση στην ελλ. ξεν. όρου και αντιδάνεια λ. ως προς το α' συνθετικό της, πρβλ. ιταλ. ippoferrovia < ippo (πρβλ. ίππος) + -ferrovia «σιδηρόδρομος». Η λ. μαρτυρείται από το 1882 στο Ελληνικόν Λεξικόν τών Γ. Π. Λασκαρίδου και Λ. Μυριανθέως].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”